Ponad 100 firm korzysta z nowej oferty biznesowej Poczty Polskiej

  • 0

Ponad 100 firm korzysta z nowej oferty biznesowej Poczty Polskiej

Tags : poczta polska

Category : Uncategorized

Od stycznia do końca lipca tego roku ponad 100 klientów biznesowych zdecydowało się na skorzystanie z nowej usługi Poczty Polskiej dla firm. Chodzi o usługę przesyłka Aglomeracja, która pozwala na znaczne obniżenie kosztów związanych z korespondencją. W tym czasie klienci PP nadali blisko 100 mln szt. przesyłek Aglomeracja.

Z nowej oferty Poczty Polskiej korzystają już prawie wszystkie firmy z sektora telekomunikacyjnego, wszystkie największe banki oraz firmy z sektora ubezpieczeniowego. Gros klientów stanowią również klienci z branży energetycznej, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady wodociągów i kanalizacji, wydawnictwa, firmy windykacyjne i ochroniarskie. Ponadto kilka dużych podmiotów działających na rynku bankowym, telekomunikacyjnym i ubezpieczeniowym zadeklarowało skorzystanie z tej usługi w najbliższym czasie.

Nowa usługa Poczty Polskiej jest skierowana do wszystkich kontrahentów, spełniających minimalne kryteria ilościowe (ilość przesyłek nadawanych przez jednego nadawcę w jednym urzędzie pocztowym) i jakościowe (przesyłki o określonych wymiarach i wadze, posortowane i przygotowane w określony, zunifikowany sposób). Dzięki zacieśnieniu współpracy operacyjnej z klientami zaistniała możliwość wyodrębnienia zoptymalizowanego procesu technologicznego i wykreowania atrakcyjnej rynkowo usługi, umożliwiającej obniżkę kosztów zarówno po stronie Poczty Polskiej jak i jej klientów. Usługą objęte są wyłącznie przesyłki przeznaczone do doręczenia w granicach administracyjnych miast powiatowych i miast powyżej 20 tys. mieszkańców, dlatego też klienci korzystający z usługi przesyłka Aglomeracja zobligowani są do dokonania podziału nadawanych przesyłek do 3 cyfry kodu pocztowego (PNA).

Przesyłki Aglomeracja są doręczane przez Pocztę Polską, w deklarowanym terminie doręczenia D+4 (D – oznacza dzień nadania przesyłki, a 4 – oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia adresatowi, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Więcej informacji: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaFirmy&DF=Aglomeracja


Leave a Reply