E-przesyłka już dostępna dla użytkowników Allegro.pl

 • 0

E-przesyłka już dostępna dla użytkowników Allegro.pl

Od 5 listopada wszyscy internauci handlujący za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro mogą korzystać z E-PRZESYŁKI, jako jednej z opcji dostawy. Usługa Poczty Polskiej, największego operatora na rynku, jest oferowana w ramach tzw. odbioru w punkcie. Obecnie już prawie 1 200 placówek pocztowych umożliwia odbiór E-PRZESYŁKI, a do końca roku ich liczba zwiększy się o sto kolejnych.

Allegro, największa platforma handlowa w Polsce, nowy model odbioru przesyłki wprowadziła we wrześniu tego roku. Dzięki temu rozwiązaniu to Kupujący decyduje, gdzie i kiedy odbierze przedmiot.

 

– Nowa metoda z pewnością jest konkurencyjna do dotychczasowego sposobu wysyłania produktu na adres Kupującego – tłumaczy Zbigniew Ptaszyński, dyrektor ds. Wsparcia Biznesu.
– Zdecydowanie ułatwi życie Kupującym, którzy chcieliby jak najszybciej otrzymać zakupiony przedmiot. Dzięki ofercie Poczty Polskiej liczba miejsc w których możemy odebrać przesyłkę wzrosła do prawie 2 800.

– To dobra wiadomość dla wszystkich zabieganych osób – uważa Janusz Jank, dyrektor pionu handlowego Poczty Polskiej. – Dzięki E-PRZESYŁCE mogą one swobodnie kupować towary w internecie i odbierać je w placówce Poczty, która jest np. najbliżej ich miejsca pracy. To także rozwiązanie dla oszczędnych, bo w tym momencie E-PPRZESYŁKA, to jedna z najtańszych opcji dostawy – w najniższej kategorii wagowej kosztuje zaledwie 7 zł – dodaje Janusz Jank.


Jak działa E-PRZESYŁKA?

Poczta dostarcza E-PRZESYŁKĘ do placówki oddawczej najpóźniej trzy dni po dniu nadania. Informację o tym, że przesyłka oczekuje już na poczcie, Klienci otrzymują poprzez e-mail lub SMS. Na jej odbiór z placówki jest 7 dni.

Więcej informacji o E-PRZESYŁCE można znaleźć na stronach Poczty-Polskiej.

Wszystkie informacje o usłudze Odbiór w punkcie znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie Centrum Transportu, dostępnej na stronach Allegro.


 • 0

Ponad 100 firm korzysta z nowej oferty biznesowej Poczty Polskiej

Tags : poczta polska

Category : Uncategorized

Od stycznia do końca lipca tego roku ponad 100 klientów biznesowych zdecydowało się na skorzystanie z nowej usługi Poczty Polskiej dla firm. Chodzi o usługę przesyłka Aglomeracja, która pozwala na znaczne obniżenie kosztów związanych z korespondencją. W tym czasie klienci PP nadali blisko 100 mln szt. przesyłek Aglomeracja.

Z nowej oferty Poczty Polskiej korzystają już prawie wszystkie firmy z sektora telekomunikacyjnego, wszystkie największe banki oraz firmy z sektora ubezpieczeniowego. Gros klientów stanowią również klienci z branży energetycznej, przedsiębiorstwa komunalne, zakłady wodociągów i kanalizacji, wydawnictwa, firmy windykacyjne i ochroniarskie. Ponadto kilka dużych podmiotów działających na rynku bankowym, telekomunikacyjnym i ubezpieczeniowym zadeklarowało skorzystanie z tej usługi w najbliższym czasie.

Nowa usługa Poczty Polskiej jest skierowana do wszystkich kontrahentów, spełniających minimalne kryteria ilościowe (ilość przesyłek nadawanych przez jednego nadawcę w jednym urzędzie pocztowym) i jakościowe (przesyłki o określonych wymiarach i wadze, posortowane i przygotowane w określony, zunifikowany sposób). Dzięki zacieśnieniu współpracy operacyjnej z klientami zaistniała możliwość wyodrębnienia zoptymalizowanego procesu technologicznego i wykreowania atrakcyjnej rynkowo usługi, umożliwiającej obniżkę kosztów zarówno po stronie Poczty Polskiej jak i jej klientów. Usługą objęte są wyłącznie przesyłki przeznaczone do doręczenia w granicach administracyjnych miast powiatowych i miast powyżej 20 tys. mieszkańców, dlatego też klienci korzystający z usługi przesyłka Aglomeracja zobligowani są do dokonania podziału nadawanych przesyłek do 3 cyfry kodu pocztowego (PNA).

Przesyłki Aglomeracja są doręczane przez Pocztę Polską, w deklarowanym terminie doręczenia D+4 (D – oznacza dzień nadania przesyłki, a 4 – oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia adresatowi, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Więcej informacji: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaFirmy&DF=Aglomeracja


 • 0

Paczka pocztowa

Przesyłki listowe, przesyłki na nośniku CD/DVD, paczki i wiele innych form przesyłek dostarczane są do odbiorców za pośrednictwem poczty i firm kurierskich. Wiele kancelarii/sekretariatów korzysta z usług tychże firm. Ogólnie zostały przyjęte pewne normy których powinniśmy przestrzegać.

Pismo przeznaczone do wysyłki powinno być przygotowane od strony merytorycznej przez poszczególne komórki organizacyjne (pracowników poszczególnych działów). Takie pismo powinno być przekazane (za pokwitowaniem, jeżeli pracujemy w systemie kancelaryjnym dziennikowym) do kancelarii/sekretariatu, który wysyłką poczty się zajmuje.

Przed wysłaniem pracownik kancelarii/sekretariatu powinien sprawdzić czy pismo:

 • jest podpisane,
 • zawiera datę i miejsce sporządzenia,
 • posiada niezbędne oznakowanie (zgodne z instrukcją kancelaryjną),
 • zawiera stosowne załączniki.

Kiedy pismo jest już sprawdzone, wówczas rejestruje się je we właściwym rejestrze – dzienniku korespondencyjnym, po prawej stronie w systemie jednodziennikowym lub w oddzielnym dzienniku przeznaczonym do korespondencji wychodzącej – w systemie dwu- lub wielodziennikowym.
Następnie należy zaadresować kopertę. Można to zrobić ręcznie, bezpośrednio na kopercie lub wykorzystać do tego celu etykiety adresowe (nadruk adresu na etykietach samoprzylepnych). Nazwę i adres odbiorcy wpisujemy w dolnej części prawej strony koperty.

Adres odbiorcy powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko odbiorcy, ewentualnie stanowisko,
 • pełną nazwę firmy/instytucji,
 • nazwę ulicy z numerem nieruchomości/lokalu,
 • kod pocztowy i nazwę miejscowości,
 • nazwę kraju (jeżeli przesyłka jest kierowana za granicę).

Kody pocztowe możemy znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej lub sprawdzić w urzędzie pocztowym w książce kodów.

Nazwę i adres nadawcy (czyli naszej firmy) wpisujemy na górze po lewej stronie, możemy tam również przystawić pieczęć firmową. Najlepiej jednak wygląda koperta z gotowym nadrukiem logo i adresem nadawcy. Można to zrobić samemu (ustawiając odpowiednie parametry w opcjach drukowania) lub zamówić koperty z nadrukiem w drukarni.

Listy zwykłe odnotowujemy w kontrolce, która pozwala na ewidencję wydatków na przesyłki. W książce nadawczej (wymagana przez Pocztę Polską przy licznej korespondencji – kupuje się ją na poczcie) wpisuje się ilość sztuk i wartość przesyłek.

Jeżeli list powinien być wysłany za potwierdzeniem odbioru, wówczas wypełniamy odpowiedni druk (możemy go wziąć z urzędu pocztowego) i przyklejamy do koperty. Kiedy przesyłka zostanie adresatowi dostarczona, wówczas potwierdzi on ten fakt swoim podpisem, a my to potwierdzenie otrzymamy od poczty. Takie potwierdzenia należy zbierać i archiwizować.

Na każdej kopercie naklejamy znaczki o odpowiedniej wartości bądź przystawiamy pieczątkę z napisem „Opłata pobrana, umowa nr….. z CUP OR miejscowość dnia….. Nadano w PP CUP miejscowość (L101)”.

Jak zapakować przesyłkę?
Listy nie powinny być zaklejane taśmą, spinane zszywkami lub spinaczami, należy zakleić kopertę.

Paczki niestandardowe transport, poczta, polska, przesyłka