Przesyłka paletowa – paleta możliwości…

  • 0

Przesyłka paletowa – paleta możliwości…

Przesyłka Paletowa jest usługa realizowaną przez Centrum Logistyki – jednostkę biznesową Poczty Polskiej zajmującą się jej obsługą transportową.
Usługa wykonywana jest w całości przy wykorzystaniu infrastruktury pocztowej oraz floty pojazdów i sieci połączeń na terenie całego kraju. Jej realizację zapewniają wykwalifikowani pracownicy posiadający duże doświadczenie zdobyte podczas obsługi kursów pocztowych oraz zleceń dla innych firm.

Zakres usługi „Przesyłka Paletowa

Usługa „Przesyłka Paletowa” dotyczy przewozu towarów o wadze od 100 do 1000 kg na paletach typu EURO (europaleta). Usługa obejmuje zarówno przewóz pojedynczych palet, jak również wielopaletowe ładunki całopojazdowe.

Zawartość i sposób przygotowania palet

Zawartością Przesyłek Paletowych mogą być wszystkie artykuły przemysłowe z wyłączeniem towarów i przedmiotów niebezpiecznych oraz artykułów łatwo psujących się.

Paleta EURO powinna być opakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz środkami transportu drogowego. Przesyłkę należy zabezpieczyć folią stretch w taki sposób, aby zapewnić stabilność i utrzymanie równowagi towaru oraz uniemożliwić dostęp do jego zawartości. Dodatkowo przesyłkę można zabezpieczyć np. taśmą firmową nadawcy.

 


Termin realizacji usługi

Standardowy czas dostarczenia Przesyłki Paletowej wynosi trzy dni robocze, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym przesyłka została przyjęta do nadania.

Na życzenie klienta możliwy jest również inny termin realizacji usługi.

 

Zlecenie wykonania usługi

Zlecenie przewozu Przesyłki Paletowej dokonywane jest pisemnie poprzez wypełnienie formularza zlecenia. Formularz należy składać osobiście w najbliższej dla nadawcy jednostce terenowej Centrum Logistyki lub za pomocą faksu.

Przyjęcie zlecenia przewozu potwierdzane jest pisemnie, natomiast dowodem przyjęcia Przesyłki Paletowej jest List przewozowy.

Jak obliczana jest cena za przewóz Przesyłki Paletowej ?

Podstawowa cena usługi uzależniona jest od liczby palet wchodzących w skład Przesyłki Paletowej oraz odległości taryfowej.
Po podpisaniu stałej umowy istnieje możliwość negocjacji indywidualnych stawek opłat za usługę.

Wykaz jednostek terenowych Centrum Logistyki realizujących usługę (miejsce składania zleceń przewozu).

Miejscowość Adres Telefon/Faks
Bydgoszcz
Gajowa 99, 85-700 Bydgoszcz
tel.: (052) 370 55 14
faks: (052) 345 20 25
tel. kom.: 502 012 748
Gdańsk
Partyzantów 70, 80-952 Gdańsk
tel.: (058) 344 74 11
faks: (058) 344 75 02
tel. kom.: 502 012 720
Katowice
Rolna 7, 40 – 555 Katowice
tel.: (032) 609 48 15
faks: (032) 252 38 86
tel. kom.: 502 013 705
Kraków
Cystersów 21, 31 – 553 Kraków
tel.: (012) 410 60 65
faks: (012) 411 67 85
tel. kom.: 502 014 632
Lublin
Sierpińskiego 26, 20 – 448 Lublin
tel.: (081) 748 65 45
faks: (081) 744 02 22
tel. kom.: 502 015 272
Łódź
Obywatelska 121/129, 90 – 945 Łódź
tel.: (042) 686 76 00
faks: (042) 686 44 25
tel. kom.: 502 015 918
Olsztyn
Towarowa 4, 10 – 417 Olsztyn
tel.: (089) 532 76 23
faks: (089) 533 79 92
tel. kom.: 502 018 510
Poznań
Polna 120, 60-900 Komorniki
tel.: (061) 899 64 73
faks: (061) 899 64 73
tel. kom.: 502 196 626
Szczecin
Gdańska 15 a, 70 – 661 Szczecin
tel.: (091) 441 31 60
faks: (091) 462 38 96
tel. kom.: 502 017 360
Warszawa
Ratuszowa 7/9, 03 – 450 Warszawa
tel.: (022) 670 02 25
faks: (022) 619 29 78
tel. kom.: 512 366 849
Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 134, 50 – 950 Wrocław
tel.: (071) 360 38 54
faks: (071) 360 38 39
tel. kom.: 502 018 420

 

Źródło: http://www.poczta-polska.pl